Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 1S1 )

injungeren. enz. enz .Bonifacius en A non ijin u s hebben beiden eenerlij reuk in de Kerk! Wél te verftaan, bij die Leden die een' gezonden tolerancen fmaak hebben. Dit is geene boosaartige ergdenkenheid, maar helaas! eene Waarheid door de ondervinding bewezen. By u gaat de Ergdenkenheid pag. 17. in u leven in der daad zeer verre! —Peperen Zout hebben immers geen kwaden reuk-' De fchriften van mijn Oom moeten 'er toch verbaast fterk mede g&kruidt geweest zijn, om dat gij 'er zo verfchrikkelijk fterk na niest! Zo gaat het als Peper en Zout in venijnige Wonden geftrooit

worden ; het bijt vermaledijt! (pag 65. )

Maar! waarom hebt gij met'fde Grammatik Schande bedreven, de Kritiek gedefioreert en de goede

Zeden mishandelt en verkracht? Ik vreez*

dat 'er nog fcherpere middeltjes zullen moeten gebruikt worden, om U radicaal te curéren , ten zij dat gij volftrekt onverbeterlijk zijt! Mijn Oom trekt zyne hand van U finaal af! En als dat elk

doedt, wat zal alsdan uit U worden ?1 ' Onlangs

fnuffelde ik in enige papieren, en vondt daarin enige

hiedita (Van wien? Ei lieve! raadt dat

eens!) en onder deeze het

Zpitaphium of Graffcbrift Petri Alastoris.

^entecanis rabidi periit Patronüs averni! ^ Quid mir urn? rabtdus namque er at ille Camu

Sluiten