Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€1 iö3 0

Maar in 't Neêrduitsch kan het insgelijks nies vertaald worden. Al wat ik er U weet van të zeggen komt hierop neer: dat Monfieur Bos * 'een ongemanierde, onbefchaafde, onbeleefde en geleerde Boerejongen is, dien het, om een recht 'groot Man te zijn , zo als hij ten vollen gelooft, dat hij het reeds is, aan niets ontbreekt, dan aan da twee Majesiueufe Oor en die Apollo aan Mi das den Koning der Phrijgier prefent deed en die bij abuis wel eens met die van het vlug en dartel vierbeenig Beeftje vergeleeken worden, 'c welk telkens mede om den prijs draaft, wanneer er gewedt wordt: wie het langzaamst kan flenteren ?

Gij mijn Heer! zult er zéker geen zin in hebben? En ik kan het U ook niet fterk aanraaden om U die Ooren aantenaaien. Want, wel is waar, gij zoude, zo gij U die Ooren liet Prefent doen, niet alleen in den eigenlijken zin aan het latijnfche: Arrige aures ! M i P a m p h i l e ! kunnen voldoen , maar ook in P. Baylens Kritisch Woordenboek hoogd: Uitgaav, onder het Art: Hercules Deel II. pag. 19Ö. b. Not: G, gelijk Hercules, als een Voorbeeld van zulke Menfchen kunnen pronken, welker Ooren zich bewegen kunnen! Weinige Menfchen, kunnen dit doen! misfchien om dat men ons van het Uur der Geboorte af de Ooren zo ftijf en vaft aan het hoofd onder het Mutsje bindt, dat dezelve nooit occafi» L 2 heb-»

Sluiten