Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*t behoort, beweezert. En kortom ! 't is hiermede juift en ten vollen zo gelegen, als met den Schrijver van het LjEven van Janus Vlegelïus. Eerlijke;verflandige, gematigde en befebaafde Lie* den gelooven en zeggen't geen ik enkel itit refpeïï niet durf in twijffel trekken, t. w:dat de Heer Prof. Honor. P * * H« * 0 het L e v en van Janus Vlegelïus gefchreven heeft, en dat de Heer Profefor befcheiden of ootmoedig genoeg is , van het niet te willen toeftemmen! Zeeker eene bij* zondere Eere die aan Plem beweezen, en eene finguliere ftoffe rot Vreugde die aan Hem gefchonken wordt, daardoor, dat de Waereld Hem voor bekwaam houdt, om zulk een boekje te kunnen fchrijven, en voor befcheiden en ootmoedig genoeg , om het niet te willen toeftemmen ! — Ik ben reeds in brieven gevraagt: Waarom ik den Tytel van deezen brief onvolledig en niet volledig dus: ANTI—hohfstati — ANAlheb laaten drukken? -- De rede is, om dat

Voor het Tweede, deeze zaak niet bondig beweezen en volmondig toegeftemt is. Daarom heb in het aan den Cbriftelijken Lezer moeten overlaaten, om den onvolledigen Tijtel, naar eigen welbehagen volledig te maken! Hoe en op waE wijze men zich in deeze kritike Omftandigheden zal dienen te gedragen ? — zal ik liefst niet b&flifièn! Wantik ben maar Neef! En beide wel-

Sluiten