Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voltrekt, nogthans moralifch of zedekundig onmogelijk is, dat zij hunne kennis en overtuiging allen overigen Menfchen, die van hunne hoop tot de Zaligheid, zo verzekerd zijn en kunnen zijn, als anderen het zijn en kunnen zijn, zouden kunnen opdringen! Ik weer niet, of het getal van die geenen onder braave Proteftanten, in onze dagen groot of klein is , die aan de oude bamburgfche ftelling: goed Lutber[cb\ of verkoren \ hun Zegel hangen, en van gevoelen sijn: dat qiemand in den hemel kan kolomen, die zijnen Weg daar heenen niet over Dordrecht of Wittenherg, Geneve of Augshurg neemt?

Het Vervolg hierna.

lier/aria te maaken en door Citatien of Aanhaalingen den gemeenen Man zand iii de Oogen te ftrooijen, dat i$ juift zo groot eene zaak niet. Denken en Studeeren zijn geheel andere zaaken, dan Verzamelen en .Schrijven. En ■mét denken en wél Studeeren en wél Schrijven is wederom geheel iets anders, 't Is jammer, dat Gij u zeiven verknoeid hebt, Gij hadt een regtfchapen , braaf , nuttig en geleerd Man kunnen worden ! Maar! Gij hebt uwe Natuur¬

krachten of verwaarloost, of gemisbruikt, of het embreekt u tan 't geen men in Petri Rami Logica te vergeefsch zoekt! t. w. het Capital de Judicio,.

HET

Sluiten