Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49 *°5 ®>

cn zenier, maar teffess we?, en tegelijk mei de moreele krachr, die aan het Weord van God eigen is. God werkt tot Heilig- en Zaligmaking van den Menfch, niet zonder Woord, en her Woord werkt niet, zonder den Wil van God, Dit leert ons de heilige Schriftuur zeer duidelijk. Want zij drukt zich ten opzichte van de zalige Uitwerkingen van het Euangelie zo uit, dat elke Uitwerking, teffens aan bet Woord en teffens aan God, of aan den Wil van God toegefchreven kan, en moet worden. Men leze flegts met aandacht, 't geen Paulus fchrijft. t. Thessalon: II. 13. Daarom wij ook zonder ophouden God danken, dat gij, toen gij van ons het Woord der Goddelijke predikinge entfngt, gij dat aannaamt, niet ah der Menfchen Woord, maar ( gelijk het dan in der waarheid is,) als Gods Woord, die t. w. God ook werkt in u, gij die gelooft. In den Staaten Bybel ftaat in plaats van: d i e ook werkt in u: dat t: w. het Woord, ook werkt in u, gij die gelooft. Wanneer men de Woorden in de Grondtaal leest, zo blijkt allerduidelijk!!, dat onze Luther zowel voldoende Redenen gehad heeft, om te vertaaien, die (God naamelijk) ook werkt in u , als de Ve rtaal ers van den Staten Bybel voldoende Redenen gehad hebben om te venaalen: dat (het Woord namelijk ) eek werkt in u, gij die gelooft. Men zal

te%i

Sluiten