Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8 S2« $»

beelden aan hegteden als de Heer Cramir

„ wil, zo dat zij bet gezegend brood en den ge„ zegenden zvijn voor bet wezenlijke Lighaam en „ het bloed van Chrifïus gehouden, en eene we„ zenlijke tegenwoordigheid daarvan , zouden ge?, loofd hebben."

Ik wilt in der daad niet, toen ik deeze Woorden las, of ik mijnen Oogen, mijnen eigen Oogen wel vertrouwen durfde? Ik herlas de Woorden , en wierd eindelijk overtuigd, dat mijne Oogen , wél gezien hadden en dat 'er werkelijk voor de tweede reize nog ftond , 't geen ik 'er de eerfte reize geleezen had! Maar mijne Verbaasdheid klom nog hooger, toen ik in de Recenfie verder las, en vond dat de Heer Recenfent ptf* «■«>.>.« intffnim mee eene onbegrijpelijke Verzekertheid, en met een Vertrouwen, 't welk bij den grootften Patristiker niet fterker zijn kan, en elk, die gewoon is, zonder Bewijs te gelooven , moet overtuigen , dat de Heer Recenfent alle Patres op zijn duimpje en yan buiten gelecrt heeft, durft fchrijven:

„ Het is uit de Schriften der Oud vaderen On„ tegen sp rek el ijk te bewijzen : 4) dat de „ aloude Chriflenen gefield hebben , dat Cbris„ ius op geetierleiwijxe met den mond des Lig„ haams, maar Gce(lelijker wijze wierd gegeten. En eindelijk, toen ik vond dat zijne Patristifch% kennis, en Leef ure der Oudvaderen, daarin beftaat,, dat hij de Infiitutiones hiftorice ftcclefias-

tic<%

Sluiten