Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te van de Geloofs-Artijkelen verdagt of mingeioof. waardig worden, zodra anderen beweeren, dar, in hunne Schriften, volgens den Smaak van hunne Tijdgenooten, en eerfte Lezeren , accommodationes, en zulke Bewijzen te pas gebracht zijn, waardoorwei hunne toenmaalige Lezeren konden overtuigd worden en dadelijk overtuigd wierden, maar welke ten opzichte van laatere Chriflenen , en ten opzichte van ons, geene bewijzende Kracht hebben: ('t Welk ook juift niet noodzaakelijk fchijnt te zijn, vermits ons geloof niet, op alle hunne Bewijzen, maar op hunne leerftellingen gegrond is. Ten opzichte van de Bewijzen, gedroegen zij aich dikwerf naar den Smaak en de Vatbaarheid, van hunne tijdgenooten, en die kunnen dus niet voor elk en een ieder zijn : zo denken braave Mannen hieromtrent. )

- Dat zij den Jnticbtïft, met den Eerw: G -ijsaard Venema in zijn Sermone Academico primo pag: 224. niet ook in die geenen willen vinden, die onder een zacht orthodox Lamsvacht , een wreeden Leeuw verbergen en gaarne alles zouden

verflinden, zo zij maar" konden:

Dat zommigen het voor eene allergevaarlijke Sijncretifierij (Religie-Mengerij) houden, wanneer men doet als in Zwitzerland B. V. in Zurcu gefchiedt, waar Lavater, Hess, Tobler Pfenninoer en veele andere brave Mannen, O hei

Sluiten