Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8§ 245 §ü

kortom! een braaf en Christelijk Tolerant, moét volgens her bevel van zijnen en onzer aller Meester Math: XIII, 25 28. en Luc: X, 37 zelfs den Ketter dulden! Waarom zou hij niet zijnen zwakken en dwaalenden Medebroeder met verdraag-

zaam-

er ——- — — '

zijn Zegel aan hangt en gelooft: dat de hitorifche Gewist», id ook der Wonderwerk, n , w&ur de Religie op gegtond *!, gaandeweg verminde'-en moet, hoe verder wij afraken van den tijd, waarin z? gebeurt zijn Eg. ter kan en zal ik niet ontkennen , dat ik met Baum we'nfche: dat de Heet Recensent en an -eren die dit ge* voelen zoo voetjloots verwerpen, hunne K. achten eens iafpasmen, om ons eene andere pplofftng van die Zwarigheden en Tegenuerpingen te ge-ven, welke in de L-es" singsche Fragmenten tegen de IFcnrbeid van bet Gefchiedverhaal der OpftanJmge vin Jfus ir tfiza Evangeliën, geoppert en daartegen te bet Ie nehr/ycbt moorden! Sem l e r althans , houdt zich enkel aan Fides dtvina, ten opzicht van dit (luk vaft, om dat hij bii alle zijne Kennis, nochtlaans niet in ftaat is, om Fides bijl mta ten vollen in order te brengen, teneinde dezelve mot Kracht en Nadruk, recht voordeelig te kunnen gebruiken. Zo nu da Heer Recensent, of iemand anders, in de Jn'idf be of Chridelijke Oudheden , en in de Krit ek over de Gb jjtelitkealoude Oirkunien , meer bodreven is dan Seml>- r , an zo hij dus in ftaat is , om Fides bi/lot ica opteredderen ; 20 zal hij en aan Semler, en aan de Waereld een weé-

zetilijken e» bij uitftek grooten dienft doen ! Re

Q j tvesfeh

Sluiten