Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«9§ 255 I»

onophoudelijke Ebb en Vloed, van theoloogfchs ftellingen en Meeningen. Want, zeide hij, de alles verflindende Baaren, koomen dan eerst tot ons, wanneer zij, over de groote Zandzee vloeijende, hunne Woede verlooren hebben, en de

kracht

begrijpen! Ik kan niet nalaaten ,, terwijl ik vau de Tolerantie en Intolerantie fpreeke, hier ter plaatze nog eenige Aanmerkingen te maken ten opzichte van de Slneciott, die ik paj: 164 en 165. zo als zij bij P. Bayle. 1. c. ge* vonden wordt , eu W. Prynn betreft , aangehaalt heb / om te beletten , dat men mij niet kwaalijk begrijpe en ver* ongelijke.

W. Prïnn wai een Rechtsgeleerde van Lincolns Inm een zogenoemd Puritein j die zich aan de Leer van C a vinus hieldt, en zich tegen de Onderfchrijving van de Liturgie , van de Ceremoniën en de Kerkelijke Regering die de Aartsbifcboppen ontworpen hadden , aankantede. Hij heeft onder anderen 1633. een botk onder den Tijtel: Htjlriomaftix tegen de Spoelen, Masqueraden, Banfen, Kermhhoitden, Meijbomen ,enz. gefchreven, en wierdt befchuldigt roïook overtuigtl is mij niet gebleken) de K o n 1 g 1 n bekladt eti oproerige Rerfoonen gepreezen te hebben ! Om deezes Doeks willen wierdt het ftrenga Vonnis over hem uitgefprookcn! dat zijn hoek door Beuk handen zou verbrandt, cn hem beide Ooren zouden afgofnedin worden; terwijl hij daarenboven vijfduizend Ponden Sterling Boete betaalen en vooral zijn leven gevangen zoude gezet worden. In deeze Gevangnifle wierd W. Pkynn, Bast wik enBuRToja verdubt gehouden hunnen tijd door t«

Sluiten