Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«83 «58 p

hoofd over de Ooren heen hebben afgefchooven zij den gebaanden weg verlaaten, dwars over het Veld-weg galoppéren, de één hierheen en de ander daarhêen, dat men de hielen van de Schoenen af loopt om hen te volgen, tot men eindelijk marod^ wordt, de Heeren laat loopen, en uit verdriet den eersten den besten grasheuvel zoekt,

en inflaapt.

Mij dunkt men moest vooral uit de Gebeft, leer geen Waflè Neus maaken , die men gelijk die van de luristerij draaien kan als men wil. Wanneer elkeen dien het lult, aan het Lecrfjfhma der Kerke kan en mag rekken en draaien; zo moet immers de geheele Machieae op lange laait bedorven worden! 'c Komt mij niet anders voor, dan als iemand een muficalifch Inftrument hadd, *t welk van een goed Meeller gemaakt en befnaart is, en 'er kwam dan een Man bij, die den een' neutel regts en den anderen links draaidde; zal niet alle Harmonie en het gebruik van het inftrument zo lange ten eenemaale verlooren zijn, tot dat de

Meester alles wederom in order brengt? -

Juift daarom hebben onze Voorvaderen hunne leer in de fijmbolifche Boeken bijeen vergaart welke het eigenlijke Refultaat van alle Geloofsleren zijn, welke zij voor waar en recht gehoudea

hebben. ( Daarin heefc de Heer Pbijfiognomi.

fche Wandelaar of Reiziger Met zijne Per-

miflie! wel niet ten eenemaale gelijk /) ———

Elk nu, die voornemens is, om zich bij die ge-

meen-

Sluiten