Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«9§ 20*2 ge»

gende lievevroome Orthodoxie, gelijk de Houtwormen de Planken, dat zij eindelijk, gelijk ver" molmde en doorgevreetene Balken, moet uic elkander vallen.

Weleer was het eene Wet, eene wijze Wet, dat elk Groot Sultan, «ene Kunst tnoeft oeffenen, en zich met een of ander Werk moest bezig houden, ten einde het hem niet mogt te binnen koomen, enkel en alleen te grootfultanen, en niets anders te doen, dan Bafla's te laaten ftranguleeren. Dienvolgens, wierd d'Eén een Kunstdraajer, de andere een Boogfchutter, en de derde een Jager die de Rijgerjagd oefFendc enz. De liefhebberij van den tegenwoordigen Gr»ot Sultan, kenne ik niet; geloov' echter dat de ouden Wetten en Zeden in cn" bruik geraakt zijn, om dat hij de Viziers en Mufst* zo vlijtig bant, en de hoofden van Scheiks en van Htfpodaars zo gaarne voor zijn Serail geplant ziet.

Eene liefhebberij die men met de hoofdftudie verbindt, is voor de laatfte zoo voordeelig, gelijk den Wijnftok de Olmboom ! Beiden winden en vlechten hunne Takken door eikanderen, groejen en bloejen luflig te zaamen, terwijl de altcfterke groei van den hoofdftam, daardoor belet en beteugelt wordt, dat de fappen uit den hoofdftam in het andere gewas afgeleidt worden.

Nog nooit is een theologifche Litholoog (of Steen Lief hebber ) of een Theologant die Schulpen

Sluiten