Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ü 263 §■*

pen veraart, een Cabinet van Vlinders of Kapellen Jheeft, Bijen aankweekt, ofRupfenzoekt,van hetero doxie, of' ketterij befchuldigt, en nooit heeft zulk een Man Nieuwigheden en Ketterijen omtrent gcloofszaaken begonnen! ( <u:él-geze«t en gefcbreven ! } En wie weet wat Proost S v sm 1 l c h

Paftor Schaeffer,Eisen,Hahn,Fulda, Bergman en veele anderen, die ik niet kenne, volgens de Werkzaamheid van hunne Veerkragt, zouden voor den dag gebracht hebben of ten deele nog berokkenen, indien zij niet bij geluk in de ééne of andere Liefhebberij een' eleblrifcben Afleider gevonden hadden, door en aan wien de'Vonk van hun theologifch Vuur, zacht en ftil en zonder fchaden te ftichten, waare na beneden geleidt en gefmoort. Elk hunner hadd' of heeft neg eene liefhebberij. De Eerste telde onvermoeit en geftadig het Volk, zonder voor den Engel die op den Dorfchvloer te Arafna ftaat (a Sa m. XXIV. 16.)beducht te zijn. De tweede: Welk een groot Infeclen en Planten kenner! Hoe onvermoeidt in 't fchrijven! hoe onuitputtelyk in 'tuitvinden! Wat voor Materialen heeft hij niet bijeen - gefleept, om er Papier uit te maaken. Hadd' het van hem afgehangen,' hij hadd' de geheele Schepping in de Stampmoolen geftuurt, om 'er Papier uit te maaken: De Derde kookt QuintelTenzen uit het Dieren- en Plantenrijk, bewaart ze in Boften, en R 4 zendt

Sluiten