Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen ? is eenen andere Vraag ! Hij is wel vargeringe, maar toch van Eerlijke en braave Ouders, in eene laage Hutte gebooren. De Geluksgoederen die de ftiefmoederlijke Fsrttma hem geweigert hadde , heeft de moederlijke en mildadige Natura rijkelijk vergoedt. Hij heeft te Tubingen eenige Jaaren, met minder Geld geleevt en gefludeert, dan aieenig Student in ééne Week, als een geleerd Man , tot Rijtuigen in Herbergen en Coffihuizen verbruikt. Hij is één van de groocften Mecbamkers die bekend zijn ; getuige zijne Astronomifche Horologie. Een groot Matbematiker en Ajlronom , gelijk blijkt uit zijn Afiro" nomifche Almanacb. Hij hoeft nog geftaadig eenige Knechts in 't Werk, die voor hem arbeiden; zijne Dorpsgemeente munt voor en boven alle overige in het Wurtenbergfchs uit, door Vriendelijkheid, Beleeftheid, Vlijt, Naerftigheid , Kundigheid en eenen goeden zeedigen wandel. Daartoe dragen zijne Oefeningen, of Privat ver■ gaaderingen, die in de Week ten zijnen huize gehouden worden en zijne Catechifatiin ongemeen veel bij. Maar zijne Oefeningen behooren niet tot dat zoort van fijne Queefelarijen, over ingebeelde Bevindingen , over onnutte Dweeperachcige fpecuiatien, die in zulke oeffeningen gevonden worden, waarin de tolerante Zuster, en haare modifche kleeding met intolerante zuchten bekritifeert, de .Vrijers en andere Menfchen over een' fcherpea

Hee-

Sluiten