Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getoont hoe en met men men in eene bijzonder^ Vriendfch'ip kan en mag treden: 7.) hoe zich Vrienden onderling gedragen moeten, wanneet de Vriendfchsp niet in vijandfchap zal veranderen, en hoe men zich zorgvuldig wachten moet, om toch vooral de Agting niet te kwetzen die men aan eikanderen verfchuldigt is: om dat wederzij dfche Achting de Bronwel is , waaruit de Vriendfchap haaren onderhoud en voedzel haalt: en hoe men zor-< ge te dragen heeft, dat onze geestige Invalkn, en Boerterijen, voor den Vriend toch niet beleedigend

mogen zijn of worden, özc. &c. &c. Over

zoortgelijke ftoffen wordt ook te Kormveftheim gecathechifeert.'ll! Och! of!!!! — L avat e r heeft gevallig kennis aan hem gekregen. Hij vond er* gens een afgefcheurt bladt, uit eene gedrukte Prei dikatie , las het met een phijfiognomifch Oog, zondt overal rond, om de geheele Predikatie te vinden, en ontdekte eindelijk, dat Hahn te Kom* ivefibeim de Schrijver 'er van zij. Zij zijn thans zeer goede Vrienden, en zien eikanderen nu en dan! H a h n heeft Predikatiën laaten drukken onder den Tijtel: Eines Ungenannten Schriftforfcbers Betrachtungen und Predigten, üher die Evangeliën, wie auch üher die Leidens gefchichts Jefu für Freunde der alten Schriftwahrheii, Frankfurt und Leipzich 1780.

L,avater prijst ze ongemeen 1 en uit Lavater l.

Sluiten