Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$n WiH Gij uw hart vrij pleiten; zo moet Gïj tf o$ voor Krankzinnig te boek Hellen, of toeilemmen, dat ik in mijn' Brief pag. 131 gelijk heb , en dat —vergeef mij de zonde! -■- Uw Duivel U geas*

ff eert heeft. —

Wietl anders dan een' Krankzinnigen kan bette binnen fchieten, om zich rriet het Pistool voor de Kop te fchieten, en een zelfsmöordenaar te wor* den? Gij laat uwen Held ( pag. 139) den haan van een Piftool meer dan eens, dus ten minsten drie of viermaal, overhaalen, om zich voor de Kop te. fchieten , en voegt 'er dan bij: hij kok het niet ééns doen. Zó gij niet Krankzinnig zijt, zo geeve ilc het u in Tien! om het Uns te doenï Wat praat gij daar van in drie of Vier, niet ééns \ r; Pag. 140. vertelt Gij ons, dat uw held, zich des nachts nooit zonder Nagtkaars vertrouwt: hoewel hij reeds een eerlijk Bekkeridan geworden was! Hoe gij dit zult zamen knoopen, meldt, gij ons niet. (pag- 140.) lk zal het naderhand melden, hoe het kan en moet op eene pragmatifche wijze zamengeknoopt worden. Gij verbeeldt u zeeker, dat alle booze geesten en fpooken bang voor de Nagtkaars zijn, en door het: licht verjaagt worden ! Maar daarin hebt gij •wel mis! Want er blijft toch altijd tufchen den Vader der duifternis en tuflchen een Kind der duif ernis, «en onderfcheid. De Vader der duifternis, fpeelt immers volgens uw gevoelen, in onze vp>

Sluiten