Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan werken. Dat zijn dan de gevolgen, van zul» ke onredelijke en onchristelijke opvoedigen! En bleef het maar bij het ontkennen van de Spoeken* en bij het Lechenen van de magt des duivels en deszelfs Heerfchappij, die hij als een Dwingeland, vilgens het gevoelen van -zommigen, nog tot op dit Uur, over de Menfchen zal hebben,- ik zou het zeer gaarne laaten pajjeeren: Maar! het gaat helaas verder ! Wat voor fnaakfche, komike, koddige, lustige, korswijlige, wonderbaarlijke, ongefeijmde, ongegronde, krankzinnige, vreeslijke , en onbetoogbaare zaaken worden ons niet zomtijds jn onze jeugd vertelt, mét bijvoeging dat bet effentieele Waarheden zijn, zonder welke te gelooven , niemand een goed orthodox Christen zijn, of zalig worden kan'. Welke zijn zoms de gevolgen hiervan ? Deezen, dat dikwerf het goede met het kwaade verworpen wordt en de Menfchen ophouden Christenen te zijn, en Naturalisten worden! Zeker zo er eene zaak in de Waereld is, waarmede en waarbij men behoedzaam, omzichtig, naauwkeurig en gemoedelijk , met het licht van de Rede en van de Openbaaring in de hand, moet te werkgaan ; zo is het wel zeker het Onderwijs 't wélk men aan jonge Kinderen in die Waarheden geeft, welke tot den Godsdienst, dien grooten Schat in Nood. e» dood , in leven en in nerven, behooren. Moet iemand niet het hart bloeden, wanneer hij aan het S » T.iek-

Sluiten