Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekbedde van een ftervend Christen, die in de jeugd verwaarloosd is, komt en dan ontwaar worden moet, dat de dervende, door Jefus bloed verlofte, Chriften, over niemand , dan over den Duivel klaagt, en voor bem fchrikt, zitterd en beeft, dien onze goddelyke Verlofler de magt genoomen heeft. Ebr.

II. 14 wiens werken hij verfloort heeft 1. Joh.

III. 8. die met ketenen der duiflernijfe gebonden is %. Petr. II: 4. dien Christus Luc. X: 18. van zijne hoogte, uit den Hemel als een' Blikzem zag naa beneden ftorten, waar zijne Magt fmoorde ! -■Dat zijn de gevolgen en Voordeelen van het veel catechifeeren en prediken, over de groote Mag: die de Duivel nog tegenwoordig hebben zal, dat Christenen op hun Sterf bedde, tot hun groot Nadeel, de zotheden nog niet vergeten en afleggen

kunnen ƒ Zijn zij er ten deezen opzichte

wel veel beter aan dan de ouden Joden er, aan waren met hunnen zoo genoemden Doods Engel, dien zijAsivioDEüs, ofSamniel (*) noemden ea dienPAULUS Ebr. II: 14. in het oog heeft ? r**)

Mis-

(*) Men kan hierover naleven dea Ridder Michail 1 s in zijne Verklaring van den Brief aan de Hebreeuwen bij Capii: II. 14. JVetflein. Nov: Teftament. Graecu» over Rom. V. v. 14. en meer sndereiv.

(** ) Misfchien beeft onze Gezegende Zaligmaaker, bij Joh XIV. 30. deezen Dteds Engelooiin het Oog, wanneer

hij,

Sluiten