Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Ien, van welken zij waanden bezeten te wor„ den, hen te vergunnen, dat zij in de Kudde „ varkens mogten vaaren, welke op den Oever „ hun Voedzel zochten. Jesus vergunt het hem ".

„ De krankheid der rafernij voer in de Var„ kens en zij wierden rafend. Den Gadareneren, „ gefchiede geen ongelijk, om dat hunne Varken„ Negotie tegen de wet was! En het wonderwerk „ van Jefus wierd dies te oogenfchijnlijker en „ viel meer en fterkerin het oog. Dewijl de kran„ ken werkelijk van hunne krankzinnigheid bey, vrijd wierden , en de Rafernij aan de Varkens ^ zichtbaar wierd; zo verdween alle achterdogt, ,, of de zaak tusfehen Jesus en den Kranken van ?, te vooren afgefprooken ware enz. enz.

Zo Tolerant als ik omtrent dit ifukdenke, zo denken ook groote Mannen in de gereformeerde Kerk, gelijk men bij wijze van eene regelmaatige gevolgtrekking kan opmaaken, uit het leerrijk en ftichtelijk Vonnis, 'tv/elk Abraham Hkidanus en Frederich Spanheim, in hunne dagen over Balthasar Bekkers Catechismus, geftreeken hebben, en 't welk alle onredelijke Zelooten, Kettermeesters en Kettermaakers 't zij zij Penfionarii t' zij zij Honorarii zijn, dienen te leezen. Hunne merkwaardige Woorden vertaald zijnde luiden aldus;

Her

Sluiten