Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 4 5

J&rór. Tegen den avond veranderde de wind, eir wij mogten het niet waagen, het Kanaal in te. zeilen, gemerkt deszelfs ingang bij gemelde ftedeh niet heel breed is;\vy zagen ons dus genoodzaakt, om regelregt weêr om te wenden, tot den iden Augustus, wanneer de wind ons gunstiger wierd. Den 4den waren wij in het zo genoemde Engelfche Kanaal, tegen over het eiland Wigt; hier zagen wij eene vloot van 6 Hollandfché oorlogfchcpen, welke hunnen koers na de Middélandfche zee vervolgden. Den iaden hadden wij een kleinen ftorm; evenwel wierden eene menigte zeilen gebruikt, om de Frani'che kusten' te ontwijken. Den i4den zagen wij het laatst Europisch Land, het Eiland Hcijfant, op eenen afftand van omtrent 3 mijlen, waarna wij ons in de Spaanfche zee bevonden.

Den 24ften Augustus zagen wij een Deensch Brikfchip, van Zanten na Ostende gaande, en met krenten belaadeii. Het zettede terftond eene boot uit, naa dat het onze vlag gezien had, en de Schipper daarvan kwam bij ons aan boord. Zij hadden gebrek bijna aan alle noodwendigheden, welke de natuur vordert,- dewijl ze reeds elf weeken op zee geweest .waren', daar anders ilogthans de reis,gemeenlijk,maarée'ne maand duurt. Dii gebrek wierd weldra door. onzen overvloed

verholpen. Het was mooi weêr, en in 't

geheel bijna geen wind; weshalvcn wij met eene kleine fchuit een tourtjé na* het Brikfchip dee-

den.

Sluiten