Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7>

Den iften September zagen wij Landvoor ons,' •boven de wolken uitfteeken. De Zeelieden hielden het voor de Piek van Tenerife, dien magtigen onder de bergen der aarde. (O Maar, nader bij komende, was 't het Eiland Pa/ma, één der Kanarifche Eilanden. Een vogel, van het foort der Hoppen, Qkj kwam van het Land na ons toe, vier kleuren, over wier uitfteekende mengeling, zelfs de ftijfhoofdigfte natuur-veragter zig had moeten verwonderen: zwart, wit, lafi'erblaauw en karmozijnrood, verwisfelden zich geftadigin de geheele lengte des vogels. (/)

's Nagts tusfchen den 4den en 5den September waren wij de Linie gepasfeerd, en, dewijl het

fchoorl

I)

C<) Volgens de laatere waarneemingen zijn evenwel de Cordilieras en Peru hooger, dan deze, bQr ven de oppervlakte der zee verheven.

ik") Upupa.

CO Ik konde tot de ontledingen befchrijving van dezen heerlijken vogel niet komen, welke anders den Vogelbefchrijveren niet bekend is. Eén van ons Scheepsvolk, een Orthodoxe, hield zulks voor zonde, geloovende, dat het beter ware, dien vogel liever van honger te laaten derven, of in zee te verdrinken, dan dat ik hem behouden mogt, geevende hem, uit hoofde van deze gedagte, heimelijk, zijne vrij* teeid.

A4

Sluiten