Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i«3

fcij uitftek fraai! maar mogelijk üharom alleen^ . om dat het nieuw is. Doch des menfchen geheele natuur is als ziek van nieuwsgierigheid , wegens deze den menfchen ingeplante begeerte, waarom zoude ik mij over dezelve fchaamen ? De Negers van beide gcflagten verwelkomden mij, waar ik kwam, met een vergenoegd Adio (W) a hural (^goeden dag Heer!)

Clirifliaansburg is de hoofdzetel der Dcenfchc Natie in Africa. Het was haare eerde bezittingi Zij koj-'t dezelve, in het jaar 1660, van de Portugeezen. Het ligt op 5 graaden en 44 minuten Noorder breedte, midden in de Provincie Akrd. De Portugeezen .gebruikten het flegts als een Bij-fort, alwaar zij eenige weinige blanke Bedienden om den Akraïfchen handel, onderhielden. Het was toen een klein, maar zeer fterk gebouwd Fort. Thans is het eene zeer wonder"baare zamenftelling, dewijl men zig, wegens het 'toeneemend getal der Bedienden, gedwongen zag* 'öm het hier en daar te vergrooten, zo dat men, thans, bijna niét meer weet, wat het, voor der

gen eigenlijk geweest is» Men ziet 'er eene

taam-

(_d) Dit woord is denkelijk bedorven van het P«r> tugeefche a dh.

Sluiten