Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 flo >-

gaan, om van het, door de branding geftadig nat gehouden wordende zand gebruik te maaken.

Anderhalf uur van Christiaansburg ligt de cerfte Negerij, Labodei genaamd. Deze heeft, in het begin dezer eeuwe, een klein Fort gehad, waarvan men de overblijfzelen nog ziet. „ Toen waM ren wij, zeggen de Labodeiers* in onzen bes„ ten bloeij." Zij zijn altijd Bondgenooten der {//-/«-Negers van de Negerij, beneden Christiaansburg leggende, bij welke zij thans ook woonen, dewijl hunne ftad, in den oorlog met de Hollandfche Akraërs, voor zes jaaren, afgebrand wierd. Zij is inzonderheid beroemd wegens haar Orakel of Fetife, onder de Akraers meestin hoogiigting zijnde, en de Priester dezer Fetishutte is als de Bisfchop onder de overige Akraïfche Priesters aan te merken. . Omtrent twee mijlen van daar ligt de Negerij Tesfing , alwaar, de hangmatte-draagers een uurtje uitrusten, zo als zij voorgeeven, om water te drinken. Maar eigenlijk komt het daarop uit, dat de reizende Blanke , wanneer hij zelf niet met het edel vogt, den Brandewijn, voorzien is, eene fles, op zijne rekening, bij

den

(£) Deze Negerij is, in de jaaren 1785 en 1786, wedorom herbouwd, en 'er is thans een Deenfc/ieFactorij aangelegd, waarin zig een Adfiltent bevindt.

Sluiten