Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee mijlen verder van daar liggen de beide Negerijen, groot en klein Prampram, In de laatfte is een verfterkt Comptoir, of een klein Fort, den Engelfchcn toebehoorende.

Omtrent in het midden van den weg daarheen moet men een brakke ftreek lands overtrekken, welke altijd met de Zee gemeenfehap heeft, en jn den vloeitijd, menigmaal, zo diep is, dat de Negers tot de fchouders toe in 't water gaan, Alsdan kan ze bij de 500 vademen breed zijn. Men noemd ze de Ponnij Revier. Daar zijn veel visfchen in, voornaamlijk eén ioort, welke hier Hardis word genoemd, en die ongemeen wel fmaaken, eenige overeenkomst hebbende met de Europifche Zalmen.

Hierömftreeks zag ik de eerfte, beroemde Africaanfche Kroon- of Fetis- vogelen, (c) wier deftig Wezen mij grootelijks vermaakte. Deze Vogels houd men in Eere, en niemand mag zig verftouten om ze te fchieten. Wanneer de Negers zulk een' vogel in de lugt zien zweeven, dan fchreeuwen zij hem na, even als bij ons de Kinderen den Ojevaar na roepen. Zij noemen hem den Hoomblaazer (Trompetter) van Terts, om dat hij , in zijne vlugt, bijkans zulk

een

00 Ardea pavonis. linn,

m ■

Sluiten