Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(690

Onze Negers flijten den langen tijd, met tegraaven na fchatten in alle huizen. Bij deze Natie is het even zo wel een gebruik, om in oorlogstijden het geld in de huizen te begraaven, als het voordezen bij ons was. Zij vullen naamlijk groote p otten met Bosz of zogenoemde Slangenkoppen, maaken die toe, en begraaven ze. ■ Maar, om dat ze, doorgaans, niet diep pleegen te graaven, ontdekken onze Zoldaa-* ten veele zulke potten, wanneer ze flegts met de labels in het bolle zand fteeken. Wanneer ze dan iets hards voelen, kunnen ze van een buit verzekerd zijn.

Dit bovenftaande werk duurde tot den nden Maij, wanneer men na de beloften van meer» der Geallieerden niet langer wilde hooren. * Wij trokken eerst met onze eige manfchap uit de ftad in 't open veld. Onze Negers waren wel over deze rasfe fchrede wat te onvreden: maar, toen ze zagen, dat het niet anders zijn konde, voegden zij zig, geduurende den ganfehen nagt, bij ons. Tegen den morgen was alles op de • vlakte van Pottebra. De laatften hadden, tot dankbaarheid van het goede kwartier, de ftad aan vier hoeken in den brand geftoken, alhoewel het, vóór den uittogt,uitdrukkelijk was ver» booden.

Men liet de Negers in orde ftellen, en monfterde ;se, waarbij men bevond, dat, alhoewel alle, te vooren, met genoegzaam kruid en lood voorzien E 3 W8-

Sluiten