Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C**.3

en die geneezing meer na- dan voordeel doeri moete.

Zo dra de dag aanbrak, vernamen wij, dat onze vijanden de wijk na de afgelegenfte ftruiken genomen hadden. Ons Leger was niet meer met leeftogt, en nog minder met krijgsvoorraad voorzien, zo dat wij het niet durfden waagen,om den vijand nog eens op te zoeken; weshalven wij na onze voorige legerplaats Poitcbra terug trokken, om ons eerst weêr in een behoorlijken ftaat te ftellen.

Bij deze Actie van zeven uuren hadden wij 22 dooden en 65 gekwetften, van welken, vervolgens, nog eenigen ftierven. De vijand daarentegen, had,naar zijn eigen zeggen, 54 dooden en 160 gekwetften; het welk in een Africaan)fchen oorlog voor een zeer groote neêrlaag word gehouden, gemerkt hier anders niets, dan musketten gebruikt kunnen worden.

Op een anderen tijd meer. Ik ben, in oorlog en ivrede, Uw enz..

VIJF;

Sluiten