Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V IJ F D E BRIEF,

Fort PRIfPZENSTEIN bij QUITTA in GUINEA,

den 25 Junij 1784.

« =AkJ weer gedateerd van een nieuw Fort,"zult Gij zeggen, „ hoe, is zulks mogelijk ? eene For„ tres is tog geen kampernoelje, welke in éénen

„ dag ontftaat, en op den anderen vergaat!"

Dit daar gelaaten, wij hebben hier nu vier vaste plaatzen 'mAfrica, en beginnen, onder de Negers ■de aanzienlijkfte Natie te zijn : want, zo verre als de jaarboeken der Negers ten opzigte derEuropeërs gaan, is 'er geene'geheugenis, dat deze, te vooren, met hen in oorlog zijn getrokken, en hunne veldflagen hebben bijgewoond. Dan, ik wil beginnen, waar ik heb opgehouden, om U deze roemrugtige Guineefche krijgs - hiftorie, zo volledig mogelijk * te leveren,

In de eerfte dagen bevonden wij ons, in onze oude legerplaats , niet in den besten ftaat. Ons voorig verblijf, des Kabosfiërs huis, was met de overige der ganfche Stad in een'aschhoop veranderd; weshalven wij alle gedrongen waren ^in hutten te liggen, welke wij zelve moesten bouwen. Onze manfchap was zeer gering; het grootAê gedeelte was na Quitta gegaan, ora zig met F 3 leef-

Sluiten