Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C lts)

Het Goud wis, voordezeri, insgelijks ecri\YG6t* naame tak van koophandel bij onze grondvestingen ; maar is thans in verval, federt dat de 'M* misten zo Zeer in 't naadw gebragt, en de goudgraavers mogelijk meestal gedood zijn. Een Neger, die in goud handelt, kent deszelfs waarde Zeer naauwkeurig, en draagt zijne fchaal en zijn goudgewig; altijd bij zig.

Het Guineefche goud is vdri eert bleekere kleur" dan het Hongaarfche, tn word altijd in kleine korrels, van geringe zwaarte, gevonden. Menigmaal vind men ook klompen gouds, ter zwaarte van e'éne en meer Oneen; doch deze krijgt een Europeer zeer zelden te zien; dewijl de Negers die doorbooren, en als een fieraad om den hals of de handen draagen, wanneer zij het dan Felis goud noemen.

Men koopt het Goud bij de Önce, die veertig Grein zwaarder is,dan eeneOnce van medicijnsch gewigt. Zulk eene Once Goud word, op de plaats, met 16* maar te Koppenhagen, wanneer bet0zuiver is, met ao rijksdaalders Deensch Courant betaald»

De liefde tot winst heeft ook de Negers verblind, om valsch Goud te maaken, of het echte te vervalfchen. Zij vijlen naamlijk geel koper, en wrijven het zo lang met een gedeelte Goud op hunne moïetffteenert, tot dat het geele koper door bet zagtereGoud overguld is, en°zijne fcherpe hoeken heeft verloorén ; alsdan mengen zij het

<wr.

Sluiten