Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE BRIEF.

WilHam^-fort, te Fida, op de kust Guinea, den a8 Maart 1785.

Forfïe, ftger man, gior- Vóld tnod Bolken Ret, Som nogenfindeftraf'vil ftergive. Det veed feg ikke just; men. dette tor jegfkrive: Den T/gers Bierte har, firn ei und fkijlder det.

WESSEU

Jn mijn laatften, gedateerd Fort Königftein, den a4(ten September 1784, fchreefik, dat ik U van de rivier Gab Boon berigt zoude geeven; maar, deze hoop is verijdeld: hoor nu de rede daarvan.

Ik zeilde werklijk tot dat einde met de Brigantijn Ada, den nden Oftober 1784, vzw Christiaamburg.af. Tot deze reis hadden wij een gedeelte Waaren in, welke voor de Bezittingen der laagere kusten, of, zo als wij het hier noemen, der laagere plaatzen beftemd waren, inzonderheid voor het Fort Prinzenftcin, en de Factoorij Popo, alwaar wij dus gedrongen waren, deze te losfen. Naa drie dagen kwamen wij eerst

°P

Sluiten