Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 124)

atzoo eenvouwdig is daaromtrent nogthans alles. Vier (tokken, ter dikte van een goeden duim, in den grond geftokcn, dienen voor vier ftijlen van het weefgetouw. Na de twee agterfte toe ftaan twee ftokken,twee voeten lang,dwars geftoken, zo dat ze met de laatften een kruis uitmaaken: en in dit kruis word een andere ftok horizontaal gelegd, dewelke alsdan de zitbank des Meesters uitmaakt. Zij hebben geenen weefboom, maar de ketting is op een klouwen gewonden, het welk een medehelper van verre in de handen houdt. Hunne kammen hebben eene overeenkomst met de onze, doch hebben geene oogen,maar beftaan uit twee halve fleuven, welke aan malkander vast zijn, tusfchen welke de draad zit. Die treeden ze insgelijks met de voeten, waartoe een paar dunne ftokken de fchabellen uitmaaken. De fpoel is even als bij ons;flegts twee draaden gaan door elke" verdeeling; hij hangt heel los, zonder vastmaaking in het katoen. Het geen zij weeven is ongemeen fmal, en zelden boven een vierde van eene El breed. Het garen is katoen, het welk zij op de fpil fpinncn.

Zij weeten ongemeen duurzaam helder blaauw te verwen: indien ditBlaauw onzen Indigo niet te boven gaat, dan evenaart het hem ten minften volkomen. Zij maaken het van een foort van boombladen, en een ander foort van wortelen, (e~) welke

; \ zij

CO Beide ia Europa onbekende fooneu. De eer-

fta

Sluiten