Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, C 146 )

der linke hand befluit. 's Nachts is het knippen der vingeren alleen noodig. Komt een Neger bij ' hem, dan moet hij die dezelfde plegtigheid in agt neemen, doch zo, dat hij dit knielende of huikende moet doen, op die wijze als de Aapen pleegen te zitten, mogende hij in des 'Stadhouders tegenwoordigheid op geen' ftoel zitten.- Alle deze Eerbewijzen beantwoordt de Stadhouder met een enkel zagt handgeklap; en de Negers,deze Ceremonie in agt genomen hebbende, fpreeken, vervolgens , even zo gemeenzaam met den Stadhouder, als met een anderen gemeenen Neger. Over het algemeen genomen", zijn de Fidaërs de befchaafdfte Natie op de Goudkust. • Hier vind men eene menigte Olifanten, om dat de grond rondom geheel vlak is, en'er goede weiden, frisfche bronnen en bosfchadien gevonden worden. Waarom ook de hier zijnde Gouverneurs , jaarlijks, eene groote Olifanten - jagt pleegen te houden. Thans lagen de Franfchen aan de beurt. Alle beampten, kapiteins van fchepen, waarvan 'er toen vier hier waren, wierden daartoe genoodigd. Weshalven ik zo veel te minder agterblijven wilde. Ik verbeeldde mij vooraf dit vermaak reeds zo leevendig, als mij dit beviel, om deze Reuzen onder het viervoetig gedierte in hunnen ftaat van vrijheid te zien. Van de Europeërs waren 'er omtrent dertig, welke alle in hangmatten wierden gedraagen. Daarbij kwamen dan tagtig Negers,welke te zamen een weergaloos vertoon maakten» Naa

Sluiten