Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

Hoe vertier ik rta beneden na de bogt van Benin kwam, des te ijveriger vond ik óok het volk in den afgodendienst. Te Urfu bij Christiansm. burg hebben zij in het geheel geenen openbaar ren Fetis'tempel; maar hier hebben zij 'er meer dan dertig. Ik heb 'er eenige gezien, die eene menigte van voorhoven en verfcheiden vertrekken hebben,, en rondom welke de fraaifte boomen ftaan. Ik gaa, gaarne, na deze plaatzen; want hier vinde ik altijd die boomen, welke anders in het Land zeldfaamst, en daarom hier geplaatst zijn.

De voornaamfte Tempels zijn gewijd aan de/ Slang, welke hier de opperfte Godheid is. Elke Tempel heeft zijne fchool, waarinde Priesteressen de kinderen in het zingen en danzen onderwijzen. Het Fetisdanzcn ziet men dagelijks. Deze Natie fchijnt daarin zeer bedreeven te zijn. Eene menigte meisjes worden op openbaare kosten onderhouden, welke niets verder doen, dan in den Tempel zingen, en openlijk danzen. Hunne Kleeding is alsdan pragtig, vermids zij een geheel half dozijn lijfgordels over malkander draagen, zo nogthans-, dat ze alle te zien zijn. Alle foorten. yan Kor aaien -zijn aan den hals, aan.de handen en voeten taamlijk naar den fmaak geplaatst: het bovendeel des.Ughaams is, naar gewoonte,bloot. Heeft de 'natuur hen met volwigtige borften voor-, zietv* dan binden zij deze in een zijden doek, ten einde zij, onder het fpringen, niet al te zeer hier en daar heen mogen wapperen.

Hun

Sluiten