Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfs-ytaggen, welke wel van 4 tot 7 kunnen zijn, van de Tempels waajen. Deze zijn yan wit linnengemaakt, ja menigmaal is het ganfche dak met linnen overtrokken.

Eene andere bijzondere Procesfie zag ik voor eenigen tijd. Drie Priesteresfen, welke hier meer in agting zijn, dan de Priesters. en die meri inzonderheid daaraan kend, dat zij de hairen van haar hoofd nooit, als andere vrouwen, laaten affuijden, maar de nairen (of wol , zo als men *t noemen wil O in groote lokken kammen, gingen vporüf, en zongen een lied in een' zeer droeven roon. Op haar volgden eenige Priesters, en hierop mede nog ettelijke vrouwen, alle tot den Tempel behoqrende. Toen ze langs de ftraaten, trókken, vlooden alle Negers in hunne huizen, rukten hunne kinderen mede van de ftraaten, en fchoolen weg, tot dat de Procesfie voorbij was, Op mijne vraag, waarom ze, wegens die Procesfie, gevlugt waren, kreeg ik tot antwoord: „ dat fc hij , die de Procesfie met yoordagt wilde aan„ zien, gewis , geene drie dagen meer konde n leeven.'"

De Fetisfiang is hier, ajs ik vooraf meldde, de eerfte Godheid, en word boven alles hoog geagt. Het zoude met een Europeer zeer flegt afloopen, wanneer die zig aan zulk eene vergrijpen, en ze dooden wilde. Ik heb 'er verfcheide gezien: 't is waarlijk een heerlijk Dier voor het oog. Volwasfen is ze zo lang en dik als een

Sluiten