Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 155 >

. Naa dat zij helder gedanst hadden, kwamen de. Grooten, de bekkens, de vaandels en parafoldragers in het Fort op de zaal, alwaar ik gelegenheid had, om alles meer van nabij te zien, De Grooten gebruikten eene ververfching, en Vielen vervolgens, op hunne kniën op den grond, kusfende dien driemaal. Zij overhandigden den Gouverneur een fraai jen ftók', ten bewijze, dat de Koning hen zond. In deze houding zeiden Zij: dat de Koning bevolen hadde, dat ze zijne tekenen der overwinning op de Badagriën , Ceene Natie, zes mijlen van hier ten oosten woonende , aan de zeekust, daar voordezen een Hollandfche en Engelfche Factorij Was,) welke hij vóór zes maanden totaliter hadgeflagen, den Blanken zouden vertoonen. Hierop openden zij de na kroonen zwcemende bekkens. In die drie bekkens waren 7 koppen, in elk der twee drie koppen, en in het derde flegts één en eene regte hand, welke eertijds die van den voornaamften Kabosfiër van Badagrie geweest was. Alle deza koppen, hoewel reeds 6 maanden oud, zagen 'er zo fris en gaaf uit, als of ze eerst heden afgehouwen waren; het welk de rede was, dat ik vroeg, hoe zij ze bewaarden, en kreeg tot antwoord, dat zij ze met ftroo rookten, zo als bij' ons de hammen, het welk dan hun, buiten dat' reeds zwarte vel geen nadeel doet, maar het' veeleer een glanzige gedaante geeft. De vaandels en Parafols waren insgelijks in dien oorlog genomen,.

Sluiten