Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geflagen, en aan de linke zijde wat ingftoken» maar, dewijl dit niet vast houdt, zo gaat het geftadig los,wanneer ze zig veel beweegen;weshalven zij genoodzaakt zijn, om het geduurig weêr vast te maaken. Dikwijls openen en maaken zij het toe voor tijdverdrijf, of om een handgebaar te hebben, even als bij ons de Damesden waaijer. Het foort van Hof, waarvan de Panties gemaakt is, bepaalt den rijkdom of de voorrechten van den éénen man boven den anderen , even als bij ons de Officier van den Zoldaat onderfcheiden is. Doorgaans zijn het grolfc boomwollen ftoffen, welke van Oostindien herwaards komen, of gedrukte katoenen, chitfen, halfzijden en zijden ftoffen.

Wanneer een Neger deze twee, den Takla en kfammale heeft, dan is hij gekleed. Ten overvloede en tot 'ftatie daarentegen (want ook hier heerscht de pragt,) zij" 'er nog verfcheide dingen nopens de kleeding des Negers aan te merken. Alle Negers fcheercn hun hoofd,deOude, welke grijze hairen beginnen te krijgen, heel kaal, de jongere daarentegen laaten 'er iets van ftaan. Zij tekenen van te vooren met krijt op het hoofd de figuuren, welke zij willen laaten ftaan, en weetcn de tusfchen ftaande hairen zo handig uit te haaien-, dat men zig moet verwonderen : vcelen hebben grondtekeningen van forten, bloemen, bloemftukken enz. op 't hoofd. Eenigen maaken zelfs aan de ftaande hairen een

klei-

Sluiten