Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6d)

Van eene voornaatne afkomst zijn, draagen medeom de hand en aan den hals Agrien, een foort van koraalen, welke van ingelegd werk gemaakt zijn. Daarin ftellen zij de grootfte Waarde. Eene enkele van zulke koraalen ter dikte van een Vinger, en een duim lang, zoude zomwijlen de Waarde van zeven menfchen beloopen, daar eene andere van dezelfde foort niet boven de Waarde Van een Once gouds gefchat wordt. De rede^ waarom de eerfte zo veel duurder is, is deze, om dat ze van dezen of dien grooten Generaal of Koning gedraagen is geweest, en, hoe meer men zulke voornaameri Perzoonen kan optellen, wien ze gediend heeft, of in hoe veele merklijke veldflagen zij mede geweest is, des te grooter is haare Waarde, 't Gemeen van onzen Europeïfchen Adel is dus niet alleen groots op hunne r voorvaders ! Deze kunst, van ingelegd werk te maaken, is of verlooren gegaan, of hier nimmer geweest. Men konde mij gansch geen bcrigt geeven,waar ze deze koraalen aller eerst van bekomen hadden, 't Is mogelijk, dat in de gouden eeuw der Egijtenaaren eene gemeenfehap tusfchen dezen en de Negers der goudkust plaats had. Ja men vermoed, en misfehien niet zonder grond, dat de Goudkust het Ophir is, waarvan in 't Oude. "Postament gewag gemaakt word, alwaar Koning Sahmon zijn Goud, Elpenbeen, Aapcu en Paanwén liet haaien, (i Koning.lX. X. a Chron. VIII.) Maar tegenwoordig, en zo lang als de Europeërs

\

Sluiten