Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 170 >

gehaakt; welke wel 16 lood of een pond zwaar kan zijn.

Zij hebben, even als de Mannen, haar Takla, uitgenomen dat dit niet boven eene kleine hand jbreed is; doch dit laaten ze niet na vooren omJaag hangen, maar flaan de ftrook om; na agteren word het als een bal opgerold, dewelke, wanneer 'er de groote Panties oven heen komt, na een' zadel gelijkt, het welk mede dcnzelfden dienst doet, als deze, dewijl ze 'er de kinders op laaten rijden, wanneer ze die, bij haare bezigheden, bij zig willen hebben. Over dezen, Takla komt alsdan d* groote Panties, (Mammale) welke de grootte heeft als die van haare mannen, te weeten drie Ellen in het vierkant. Deze word over de heupen geflagen, zo dat hij zeer wel zweemt na de korte vrouwe-rokken. De opening van den overflag is na vooren, zo dat in het gaan de knie, en zomwijlen nog meerzigtbaar'word. Daar nu de Europeïfche ftoffen nooit drie ellen breed zijn, zijn ze genoodzaakt, dezelve aan een te naaijen, het welk door middel van een kunstigen naad gefchiedt, die juist den zadel moet kruisfen, welke, zomwijlen, met zijde bloemen van verfcheide kleuren doornaaid is.

De Panties zelf word, door een gevouwen zijden doek boven de heupen vast gebonden, in wiens knoopen voor de Regio critica een groote, kondel zilveren ficutels, kleine klokken, cn:

fpaaa-

Sluiten