Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 dat men aan deze tekenen kan weeten, van1 welke Natie en Waarde zij zijn ; daarenboven hebben zij nog hunne bijzondere Familie - tekenen. De goedaartigfte flaaven zijn die geenen, welke drie ftreepen aan beide zijden van hetWee• zen tot beneden op de heupen hebben ingeiheeden. Over het algemeen genomen, zijn de Negers wél gemaakt; men vind zelden, of bijna nooit, mismaakte lieden onder hen; vveshalven men wel eens gedagt heeft, dat mismaakte kin* deren, terftond bij de geboorte, van kant geholpen wierden: maar ik weet met zekerheid, dat dit volftrekt onwaar is. De Akraërs hebben ongemeen fijne gezigts-trekken; maar ze zijn zo^roofc en fterk niet, als de Krepcërs. De Bergnegers en Asftantheërs zijn, altijd, van een donkerer zwarte kleur; ze zijn vlugger, dan de ftrand-bewooners, en doorgaande van een bevalliger ftatnür. Het is wel zo, dat de omtrek van hef Weezen aller Negers, alleszins, van dat der Europeërs verfchilt; maar hier en daar vind mert nogtans Weezens , die, hunne kleur uitgezond derd , zelfs in het midden van Europa, voor fraaij zouden doorgaan. Zij hebben in het algemeen iets, dat na een' aap trekt, gemerkt de. kaakbeenen en kinnebakken meer uitfteeken, dan bij ons, en de neusbeenen kleiner zijn, dan de? onze; welk laatfte aanleiding heeft gegeeven, om te getooven, dat de moeders de neus van een kind., zo dra als het gebooren wierd, oogenblik-

lijk

Sluiten