Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 179 ) ,

dit zo ware, moest men dan dergelijk iets tkmi nog niet zien, gemerkt 'er Europeërs zijn, welke halve eeuwen in Guinea zijn geweest? Mijn antwoord is: neen! Geen Europeer kan ooit aan, een zo groot gebrek van vogten bloot gefteld worden, dat hij een langen tijd bloed zoude zweeten; (Ji) en voor een korten tijd is de verandering zeer gering : trouwens, de meeste Duitfchers en Deenen krijgen eene vuil-geele kleur aan die deelen, welke voor de zon bloot ftaan, indien ze zig hier een tijd lang hebben opgehouden. Ook zoude 'er, natuurlijker wijze, meer tijd toe behooren, om noordfche Europeërs in Negers te veranderen, dan toen voor den ftamvader der Negers, welke waarfchijnlijk een man uit Afie was, en dus alreeds eene olijfkleur had» noodig was. Hier hebt Gij mijne Theorie nopens het ontftaan van de kleur der Negers: Kunt Gij mij een betere geeven, welaan ! ik ben tevreden! Maar kom met geene basterden van Aapen vooc den dag: dit Hete zig alsdan flegts hooren, wanneer de Negers geene redelijke vermogens bezaten, dewelke, zoo ze over het algemeen den

Eu-

{K) Mij gebeurde dit zelf eens op eene reis, dat het hemd op de Armen door het zweet bloedrood gekleurd was, waarfchijnlijk daarvan gekomen zijnde, dat de bedekking voor de zon hier te dun was« M a

Sluiten