Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 180)

Europeer niet te boven gaan, met hem nogthans in alles gelijk ftaan. CO

De Taaien der Negers verfchillen grootelijks van alle de Europeefche in haar beloop en uitdrukkingen. Ze zijn zeer menigvuldig, zo datik vastelijk geloove, dat 'er in Africa meer dan 30 onderfcheide foorten van zijn, de ontelbaare verfcheidenheden niet gerekend. Alle hebben met de taaien der meeste wilde volken r ©f derzulken, die hunne taal alleen bij mondelijke overleveringen leeren, dit gemeen, dat ze gebrekkig aan woorden zijn, en deze voor het grootfte gedeelte met klinkers eindigen. Tot een voorbeeld wil ik eenige woorden uit de drie gebruikelijkfte taaien bijbrengen, welke hier nabij en onder ons gebruikt worden, wier landen niet boven de 20 mijlen verre van elkander gelegen zijn, en waarvan de taaien nogthans onderling zo zeer verfchillen, als Nederüuitsch en Fransch, en de Negers, zoo ze geen Duitsch en Fransch verftaan, zijn gedrongen, om een'Tolk te moeten gebruiken.

Hm

OD In de vooraf aangehaalde verhandeling, Esfaij cn the Jlaverij &c. word een Engelseh gedicht van eene Neger-flaaviirin Boston aangehaald, het welk, Wegens zijne leevendigheid, den poëtifehen geest de,zer Negerin duidelijk aanwijst.

Sluiten