Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ci88)

in Fida, bij voorbeeld,zag men,dat de Hangen, welke zij thans aanbidden, eene andere venijnige Hang eens doodde op 't oogenblik, als deze op het. punt ftond, van een mensch te bijten. Deze omftandigheid maakte de, Negers oplettend op dezelve, en bevindende, dat het een volkomen vreedzaam Dier was, hen buiten dat nog van de venijnige Hangen, als hunne ergfte vijanden bevrijdende, zo beflooten zij: dit is de Fetis, of met andere woorden; hierin woont de Befchermgod; 'wij moeten alles aanwenden, om hem in Eere te houden. Deze en dergelijke oorzaaken hebben den grondflag gelegd tot hunne Afgoden, welk alles dan door de gefleepenheid der Fetis-priester-en, die 'er altijd hun aandeel bij hebben, grootelijks is vermeerderd.

Wil iemand aan den Fetis offeren, dan bedient hij zig, altijd, van een Priester. Is, bij voorbeeld, iemand ziek, dan laat hij den Fetis vraagen: of hij weêr gezond kunne worden? De Verantwoordt, ja! hij moete een fchaap, hoen, eij enz. offeren. Deze offerhanden worden op de kruiswegen geworpen, alwaar men 'er in menigte van zien kan. Menigmaal moet het hoen leevendig geofferd worden. Tot dat einde word een .paal in de aarde geflagen, en het hoen daaraan vast gebonden, tot dat het of fterft, of van wilde Dieren weggehaald word. (c) Zomwijlen komen

CO De hier zo genoemde Boschhond (Casus

Car-

Sluiten