Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 190 )

dat ze immets zagen, dat de Fetis ze tog niet Jiaale: dan antwoorden zij heel koeltjes: dat dit hunne zaak niet is;zij hadden het hem gegeeven, en hij konde het haaien, zoo hij 'er lust toe hadde.

De^ Negers hebben verder geene Feestdagen, dan hun Nieuwjaar, in Augustus invallende, en agt dagen duurende. Op dien tijd zijn ze half uitzinnig wegens vermaaken , danzen , zingen, drinken en fchieten , de eenige verlustigingen , die ze kennen. Boven dat viert elk een zijnen geboortedag, die alle weeken komt. Op dien dag fchikt hij zig beter op, dan naar gewoonte, befchildert zig met witte verwe, en, eenen witten lijfgordel hebbende, zo moet deze heden gedraagen wordeH.

• Eene andere godsdienfHge plegtlgheid is hun Fetis-eeten. Deze verfchilt weêr, even als de meeste godsdienftige plegtigheden, in verfcheide landen. Ik wil U een voorbeeld geeven van den Labodeifchcn Fetis, welke, hier voor de fterkfte word gehouden, en, wanneer iemand daar tegen handelde, (zeggen de Priesters,} dan zou hij 'er, gewis, voor moeten fteryen.

Wanneer dan verdragen van belang gemaakt zullen worden, bij voorbeeld, in oorlogstijden het fluiten van een vrede, of een bondgcnoodfchap van de ée'ne Natie met de andere, dan moeten de Voornaamften dezer twee Natiën voor het vergaderde volk zweeren, of Fetis-eeten.

Tot

Sluiten