Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É195 i

Welke aanhangzels zij het volk voor gereed geld verkoopen. Nu eens is het een ftuk leer, waarop 9 Bofz of flangenkoppen of gekleefd, of gereegen zijn, het welk aan een dikken band, met Fetiskleur overftreeken, om den hals word gehangen: dan weêr , doch voor de Voornaameren, een ander foort, te weeten een zeer klein flag van kalebas, in de gedaante eener viool; daaruit haaien zij het zaad, zonder de fchors te breeken, vullende dezelve met allerlei tuig, als gebrande beenderen, veeren enz. Het getal dezer Amuleten is groot; want elk Neger draagt verfcheide, welke met die van een ander nooit móeten overeenkomen. •

i Zij hebben een flaauw denkbeeld van de Opftanding. Zij gelooven, dat de mensch naa deii dood flegts in eene andere waereld overgaat, waarin hij ih dezelfde bediening, door hem op? aarde bekleed, gefteld worde. Ën dit is ook de Qorfprönglijk'e oorzaak van het wreed gebruik; bij hen plaats hebbende, dat ze naamlijk, een» Koning of ander Groote ftervende , eene menigte van deszclfs vrouwen en flaaven. ter dood brengen," en met hem begraaven, ten einde hij dezelve irr de andere waereld terftond gebruiken kunne. Vaa de Hel hebben zij geen denkbeeld.

Zij houden ongemeen veel van eene gepaste, bcgraavenis. Tot dat einde is het de eerfte zorg Van een jongeling , zijn zo genaamd Mans-costumc ié maaken. Dit beftaat daarin, dat hij'een kleiii N ar huis-

Sluiten