Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 20?")

den ftok, en fpeelt met de vingers, als wij op de harp. Men zegd, dat verfcheide Virtuofen zig door dit inftrument ongelukkig gemaakt hebben. Zij begaven zig naaralijk 's nachts onder de glazen der Grooten, haaiende hen over den tekel, terwijl ze, door de toonen hunner fnaaren, derzelver naamen en, bedrijven verftaanbaar uitdrukten , waarop ze menigmaal betrapt, als flaaven na Westïndiën moesten vertrekken, (g) Den dag brengen de Negers met tabak rookett door, waarvan beide geflachten groote liefhebbers zijn. Ik konde niet te weeten komen, of dit gebruik den Negers altijd eigen geweest waxe, dan of zij het eerst van de Europeërs ont: leend hadden. Men zegd, dat de tabak verre Sn het land in 't wild zoude wasfen; doch dè Negers willen dien niet rooken, maar willen liever Braziliaanfchen Tabak hebben, welke in overvloed van de Portugeezen hier heen gebragt word. Zomwijlen egter, wanneer de fcheperi lang wegblijven, kan die zeer duur zijn, zo

dat

(g) De afbeelding van dit inftrument zo wel, als Van de fnaaren, ziet men in sloane voijage toth& ïslands, Madera, Barbadoes, Nieves &c. Vol. \h torn. 232. f. 3. & 4. alwaar het die beroemde Ridder, naaf alle gedagten, bij de Negers heeft gezien, Welke van hier daarheen gebragt zijn.

Sluiten