Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C=o8>

dat voor ééne Rol (60 tot 80 ponden) 40 rijksdaalders word betaald, het welk de Negers nogthans liever willen doen, dan hunnen flegteren Tabak gebruiken. Naar alle gedagten hebben de Portugeezen ook den Negers dien aller eerst, even als meer andere tot weelde behoorende dingen vereerd, gemerkt de naam Tobacco in alle mij bekende Neger-taaien is behouden, uitgenomen de accent, te weeten Taba.

In den tusfchentijd, dat de Negers geen' Tabak rooken, zijn ze geftadig beezig, met hunne fraaije tanden fchoon te maaken. 'T is zeker, de Natuur heeft hen, geloove ik, fraaijere en duurzaamere tanden, dan ons gegeeven; doch zij befteeden ook merkelijk veel tijds daar toe, om ze te behouden. Een zeker foort van hout, het welk zeer vezelagtig, en eenigzins toetrekkend is, gebruiken zij inzonderheid voor tandeiïokers. Het groeit diep in het land, en word, Uit dien hoofde, altijd, op de markt taamlijk duur verkogt. Zulken tandeftoker hebben ze bijkans altoos in den mond, fchuurende daar mede de tanden, als met een bruineerftaal. Misfchien js dit de rede, waarom de Negers betere en gezondere tanden hebben, dan wij. Eene bijzondere Natie Negers, welke zeer diep in het land zoude woonen, vijlt haare voortanden fpits; anderen maaken ze zelfs driehoekig, met ze dus te vijlen. Doch 'er is ook eene Natie met natuurlijke fpitze voortanden, welke men daaraan kend, dat ze

al-

Sluiten