Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 232 y

de, iri Europa toenam, en men het grootfte ge-» deelte der ingeboorene Columbiers, zijner eigen veiligheidhalve, uitgerooid had, cn men begon gebrek aan arbeiders te hebben, om deze Producten voort te kweeken, toen nam men zijne toevlugt na ■Afried , 'alwaar men wist, dat het van menfchen krielde. t)och, dewijl hier de volks - menigte te groot, de wegen en 't klimaat tot een' oorlog voor Europeërs te lastig waren, icwam men tot de gedagten, om Negers te kooien, en ze na hunne Colonien in Columbien te vervoeren.

De ondervinding leerde, dat de Negers van natuure veel fterker, en dus tot den arbeid veel bckwaamer waren, dan de weck gebakken /«diaanen; weshalven men de kosten, de vervoe-o ring, de menigte, welke op eene zo lange reis Hier ven, beneffens" meer andere dingen niét redende ; maar men vond zelfs in het overbrengen dezer ongelukkigen, welke hen, in het begin, flegst weinig of niets kostten, een' zeer voordeeligen tak van negotie. Zo ontftond de Ncgerhandel, welks oprichting in deze laatfte twee eeuwen een zo gewigtig tijftip, tot fchande der menschheid, heeft gemaakt.

Portugal genoot het uitfluitend voorrecht, om op de kust Guinea alleen te handelen, niet zeer lang. De Engelfchen konden het onmogelijk verdraagen, dat zij dit heerlijk voordeel ecniglijk genieten zouden, Tot dat einde reguen deze ins-

ge-.

Sluiten