Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

een Raad-toegevoegd, uit de Bevelhebbers der overige Forten beftaande, buiten welken hij niets van aanbelang rnag onderneemen: de tweede in den Raad is de Opperkoopman en. Kommandant op Friedensburg. De twee overigen worden genoemd Kooplieden , hebbende hunne ftem naar den ouderdom. In de meer gewigtige Logien zijn de Factoors Bevelhebbers, en in de min gewigtige zijn het de Asfiftenten, Onderofficiers, of wel flegts een Zoldaat. De jaarwedde van een Gouverneur is niet meer, dan iooo rijskdaalders, en 500 rijksdaalders tafelgeld. De Opperkoopman en Kommandant op Friedensburg heeft 500, en de andere Kommandanten, elk 4C0 rijksdaalders.

Tot de laagere Komptoir-bedienden behooren Opper - asfiftenten, Onder-asfiftenten, en Referve - asfiftenten. De Faftooren en de twee Opperasfiftenten, over het boekhouden en de Secretaaïij gefteld , hebben 400 rijksdaalders , de andere Opper - asfiftenten op de Komptoiren of Forten 300, een Onder-asfiftent 250, en een Referveasfistent 10 of 12 rijksdaalders, elke maand.

De Kerklijken, wanneer ze volledig zijn, zijn één Predikant en één Catechizeermeester. De eerfte heeft jaarlijks 400, en de laatfte 250 rijksdaalders. Op dezelfde wijze is het gelegen met de geneeskundige fchikking, wier Opper • chirurgijn, die op Christiaansburg zijn moet, 400, en de tweede op Freidensburg 300 rijksdaalders trekt. Maar boven dat hebben zij nog premienvande uitgaan-

Sluiten