Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 229 )

gaande flaaven, welke, zomtijds, zo hoog als de jaarwedde kunnen beloopen. Nog onderhoud men voorden Chirurgijn op Christiaansburg, een' Mulat, tot'verbinden en ander heelkundig werk "welke ia rijksdaalders 's maands heeft.

Het Militaire beftaat, op het Hoofdfort, thans uit één'Sergeant, twee Korporaals, twee Tamboers, twee Pijpers, twintig Muskettiers, één' Opper- vuurwerker, één'Onder vuurwerker, twee Konftapels, entwee Onder - konftapels , welke Jaatften Negers zijn. De overige Forten hebben één Sergeant, één Corporaal, één Tamboer, één Pijper , tien Muskettiers, en tot het beftier der kanonnen twee Konftapels, en eenige Kompagnies-flaaven. Een Vuurwerker heeft 20,. een Sergeant 16", de Korporaals 14, en de Europeïfche Zoldaaten ro rijksdaalders's maands; maar de Mulat-zoldaaten ftegts 8 rijksdaalders.

Ook zijn hier nog eenige ambagtslieden in'sKonings dienst. Die over dezen en de Kompagniesflaaven gefteld zijn, draagt den naam van Baas, en heeft 20 rijksdaalders. Metzelaars, Smeeden» Schrijnwerkers en Kuipers hebben , gemeenlijk » 14 rijksdaalders 's maands, doch ook meer, wanneer zij hun ambagt heel wél verftaan. Het geheele getal onzer Europeërs beloopt, terwijl ik dit fchrijve, niet meer dan 38 menfchen, en evenwel zijn de posten taamelijk wél bezet.

Nog zijn 'er aoo of 250 flaaven in dienst, die niet van land gezonden worden. De mansperzooP 3 nen

Sluiten