Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden; want het beloop en de duuring dezer ziekte is niet altijd dezelfde. Het tijdperk der ziekte, dat bij den éénen Lijder op den tweeden dag is, is bij den anderen, mogelijk, eerst op'den derden of vijfden, en eene fpaanfche vlieg-pleister, gelegd op een tijd, dat de ziekte op haar hoogde is, verzwaart gemeenlijk dezelve. Doch 'er is niet meê te wagten, wanneer, bij eene te vooren harde en jaagende pols, deze nu eensklaps flap begint te flaan en men zelfs van verre eene flaapziekte bemerkt. Wanneer 'er deze is, en de pols zig mede niet mogt veranderen; dan moet men evenwel de fpaanfche vlieg-pleisters niet verzuimen. Hebben die, naa verloop van 12 uuren, duidelijke, groote, hooge blaaren getrokken , dan is de Lijder doorgaans buiten gevaar. Maar is de huid alleen als heel bloedrood, en weinig of geen vogt daarin, dan is 'er zeer weinige hoop.

Inmiddels gaat men met de Kina en andere middelen, naar gelange der omstandigheeden, ® voort, niet vergeetende, goeden wijn (die van Madera is de befte,) onder den drank des Lijders te mengen. Op deze wijze red men menigmaal een zieke, hoewel hij zeer langzaam bekömt.

Een zeer groot Kwaad bij deze ziekte is, dat de Lijders , dikwijls, bij aanhoudendheid braaken, wanneer hun eenige artzenij word toegediend.. Bijna te vergeefs' worden verfterkende P $ mid-

Sluiten