Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■eemt. Men heeft Lijders gezien, die het 15 en mepr jaaren, zonder merkelijk ongemak hebben gedraagen , bij zommige gelegenheden nogthans veroorzaakt het ondraagelijke fmerten, bij voorbeeld, bij eene overlaading der maag, te groote verhitting, toorn enz. doch het kan mede tot een open breeken komen, en alsdan veroorzaakt zulks gemeenlijk den dood. Een vriend van mij,eenEngelfchChirurgijn,overreedde een' zijner natie, zulk een ongemak hebbende, en groote pijnen lijdende, dat hij zig de zijde mogt laaten openen, om dat die geloofde, dat in de lever een ettergezwel was. De Lijder ftond zulks toe, de Heelmeefter opende de zijde, vond wat hij zogt, en genas, op deze wijze, zijnen Lijder in den grond.

Wanneer men dit ongemak bijtijds merkt, kan men het menigmaal verhelpen, wanneer men zig van verdeelende , inwendige artzenijen bediend, zo als, bij voorbeeld, van pillen van galbanon, gom Zagapecn, en Rabarber, welke menigmaal goede dienften gedaan hebben, wanneer men ze dagelijks gebruikte, en zig voor te veel Punch wagt: want deze te veel gedronken, merke ik mede als eene aanleidende oorzaak van die kwaal aan. Wat mij in dit gevoelen ftijft, is dit: dat men bijna nooit een' Neger zal vinden, welke van dit ongemak geplaagd is, daar tog bijkans de helft der Europeërs dien koortskoek, of heeft, of wel hem

meent

Sluiten