Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 355 >

ook droogen Quarz en leijfteenen. Kalkfteen daarëntegen konde ik niet ontdekken. De grond is verfcheiden, meestal is het een vette klei van allerlei koleuren, of wel een zwarte tuinaarde. Zand ziet men hier nooit.

De Lugtftreek fchijnt alleszins gezonder te zijn, dan aan den zeekant, hoe fterk ook de Artlen tegen de bosfchen in warme klimaaten mogen uitvaaren. Doch de hooge legging des lands brengt 'er mede het haare toe. Over het algemeen is het hier ongelijk kouder, dan aan het ftrand, het welk mijn Thermometer uitwees, die terftond op 10 graaden zakte, zo dra ik op den berg was. Men word niet veel wind gewaar; dit niettemin* is de lugt zuiver, en ik geloof gewis de nieuwe Leer der Natuurkundigen daarin: dat de planten of boomen, over.dag, een gedeelte der ontvlambaare lugt inzwelgen; want anders moest het hier, naar het gevoelen der Ouden, zeer ongezond zijn, daar de ondervinding nogthans het tegendeel bewijst. Weshalven het niet vreemd was, dat men in ongezonde ftreeken de boomen voordezen afkapte, van gedagten zijnde , dat de lugt, dus doende, beter zoude worden: maar rnen bereikt zijn oogmerk niet, en het klimaat word veeleer flegter. De Europeërs, aan den zeekant in de Forten woonende, moesten hier een Hospitaal en moestuin aanleggen. In het eerfte moesten zij alle nieuw aangekomen Europeërs aanftonds brengen; dan zouden zij beter

ea

Sluiten